Váš partner pre individuálne riešenia

Naša spolupráca s priemyselnými firmami je orientovaná na budovanie stabilne fungujúcej firmy - usilujeme o kontinuálne rastúcu produktivitu, flexibilitu výrobných procesov, motivovaných zamestnancov a inovácie procesov cestou ich digitalizácie, posilňujeme úlohu automatizovaných technológií a usilujeme sa využívať ľudí na produktívne firemné činnosti. Spoločne posúvame naše znalosti a skúsenosti v oblasti organizácie a riadenia priemyselných firiem, tímovej práce, zlepšovania procesov, motivácie pracovníkov a digitalizácie v duchu modernej doby.

 

 

AKTUÁLNA PONUKA 

Individuálny a skupinový coaching, projekty zlepšovania, inovácie výrobných procesov, digitalizácia, procesné analýzy, výrobné audity

 

Priemyselné inžinierstvo

Lean Management

INDUSTRY 4.0

Procesné riadenie

Ekonomika výroby a priemyselnej firmy

Motivácia a tímová práca

 

Pri našej práci využívame najnovšie teoretické poznatky a naše skúsenosti pre automatizáciu a digitalizáciu podnikových a výrobných procesov. Pritom nevynechávame klasické postupy priemyselného inžinierstva navrhnuté pánmi Baťa, Ford, Ohno. Usilujeme o stabilizáciu procesov a adekvátnu štandardizáciu procesov. Hnacím motorom pre nás sú ľudia vo firme, ktorí ju poznajú, vedia presne, čo je dobré a treba rozvíjať, rovnako tak vedia, čo nie je dobré a treba sa s tým pobaviť a riešiť to. 

 

 


Kontakt

LeanLine, s.r.o.

+421 907 858 465