LeanLine, s.r.o

COACHING - WORKSHOPY - PROJEKTY 

LeanLine, s.r.o 

Vedenie a poradenstvo v oblasti procesného managementu, priemyselného inžinierstva

Coaching interných školiteľov, vedúcich výroby, majstrov, operátorov v technikách procesného a priemyselného inžinierstva

Koncepty Lean, Priemysel 4.0 - výroba, administratíva, zlepšovanie procesov

Stabilizácia podnikových procesov a koncepty implementácie procesných zmien

Coaching pracovníkov v oblasti sebamotivácie a flexibilného výkonu

Týmová práca - Motivácia a vedenie pracovníkov - Riadenie podľa cieľov - Kvalifikačné matice - Matice kompetencií, zodpovedností a právomocí

 
Naše dlhoročné odborné skúsenosti zdieľame spolu s Vami, rozširujeme ich formou vzájomnej konfrontácie spoločných skúseností. Našim cieľom je flexibilná a produktívna fabrika, rozumná a jednoduchá komunikácia zamestnancov v procesoch a o procesoch, podpora zlepšovania a procesných inovácií.  
 
 
 

 

SYSTÉM PROCESNÝCH VÝKONOVÝCH UKAZOVATEĽOV

PROCESS PERFORMANCE INDICATORS SYSTEM

Naše aktivity sa opierajú o vlastnú metodiku systému procesných výkonových ukazovateľov, identifikujúcich podstatné prvky procesnej mapy vybraného výrobného systému. Na ich základe riešime požadované zvýšenie produktivity pracovísk a pracovníkov, zlepšenie výkonnosti výrobného procesu nastavením vyššej produktívnej zložky procesu, flexibilné nastavenie pracovníkov a robotov z pohľadu normovania práce a týmovej spolupráce v prospech adekvátnej reakcie na zákazníkom danú objednávku.

Systémové a komplexné projektovanie a riadenie výkonnosti firmy sa opiera o pochopenie podstaty fenoménu výkonnosti. Ciele, ukazovatele, metodika výkonnosti sú základnými piliermi prosperity a rastu firmy na dennej báze.

Konvenčná architektúra systému procesných výkonových ukazovateľov sa opiera o sústavu KPI ukazovateľov, ktoré tvoria základný pilier optimalizácie firemnej výkonnosti. Digitalizované databázové systémy a ich prepojenie na manažérsky controlling výkonnosti podporujú flexibilitu uvažovania o procesoch a ich smerovaní.

 

Schéma systému procesných výkonových ukazovateľov

  1. Identifikácia procesov, analýza vstupov - výstupov procesov
  2. Diagnostika procesných postupov, procesných štandardov
  3. Analýza kľúčových procesných ukazovateľov, nastavenie ukazovateľov pre posudzovanie výkonnosti, produktivity a efektívnosti procesov
  4. Monitoring procesných výkonov, priebežnej doby procesu, cyklových a taktových časov
  5. Nastavenie systému procesných výkonových ukazovateľov
  6. Technologické prepojenie procesných ukazovateľov na technologické zariadenia pre účely on-line monitoringu strojov, pracovísk
  7. Digitalizácia procesných výkonových ukazovateľov cez smart nástroje, digitálny monitoring a diagnostika priebehu procesov
  8. E-diagnostika a on-line riadenie procesov na báze systémovo projektovaných - riadených - optimalizovaných ukazovateľov

 

PONUKA

COACHING - WORKSHOPY - PROJEKTY

 

 

INDIVIDUÁLNY COACHING

Coaching interných školiteľov priemyselného inžinierstva, procesného managementu, plánovania a riadenia výroby, zlepšovania procesov, tímovej práce, motivácie a kvalifikácie pracovníkov, shop-floor managementu

Coaching vedúcich výroby, majstrov, tímových lídrov, operátorov v oblasti zlepšovania procesov, zvyšovania produktivity a efektívnosti výroby, digitálneho monitoringu a riadenia výrobných procesov

Coaching výrobných tímov v oblasti dielenského riadenia

 

WORKSHOPY

Efektivne riadenie podnikových a výrobných procesov - flexibilné procesné riadenie 

Tímová práca - motivácia - riadenie podľa cieľov - kvalifikačné matice

Priemysel 4.0 - stabilizácia, automatizácia, digitalizácia výrobných procesov

Shop floor management - výkonné dielenské procesy a flexibilné tímy zlepšovania

 

PROJEKTY

Stabilizácia výrobných a administratívnych procesov
Nastavenie schémy procesného riadenia digitalizácie procesov podľa filozofie Priemysel 4.0
Shop floor management
Zlepšovanie výrobných procesov - technologické & procesné zlepšovanie
 

 

Pre bližšiu špecifikáciu Vašej požiadavky nás prosím kontaktujte.

 

Kľúčové citáty pre našu prácu

"Kde vezmeme veľkých ľudí, ak si ich nevychováme sami? Než niečo poviem, musím premýšľať, čo mi na to ten druhý odpovie. Každá ľudská činnosť sa nakoniec musí prejaviť v číslach"

Tomáš Baťa

"Nie je to majiteľ fabriky, čo platí robotníkov - ten len manipuluje s peniazmi. Platí, že zákazník je ten, kto platí robotníka a fabriku. Preto stojí za to, mínať menej energie na hovorenie o problémoch a viac energie investovať do ich skutočného vyriešenia"

Henry Ford

"Bez štandardov neexistuje zlepšenie"

Taichi Ohno 

"Stabilizujme procesy, redukujme riziko chyby človeka a procesu na minimum a hlavne akcelerujme nástup nových kolegov do výrobných procesov. Dnes je jedno, či je našim kolegom človek alebo robot - podstatné je, ako prispeje k už predanému produktu zákazníkovi"

Industrie 4.0

"Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok života"

Sir Charles Spencer Chaplin

 Kontakt

LeanLine, s.r.o.

+421 907 858 465