LeanLine, s.r.o

Poradenstvo, projekty pre Vaše úspešné podnikanie 

LeanLine, s.r.o 

PROCESS PERFORMANCE INDICATOR SYSTEM

PROCESS PERFORMANCE INDICATOR SYSTEM (PPCS) 

SYSTÉM PROCESNÝCH VÝKONOVÝCH UKAZOVATEĽOV

Systémové a komplexné projektovanie a riadenie výkonnosti firmy sa opiera o pochopenie podstaty fenoménu výkonnosti. Ciele, ukazovatele, metodika výkonnosti sú základnými piliermi prosperity a rastu firmy na dennej báze.

Konvenčná architektúra PPCS sa opiera o sústavu KPI ukazovateľov, ktoré tvoria základný pilier optimalizácie firemnej výkonnosti. Digitalizované databázové systémy a ich prepojenie na manažérsky controlling výkonnosti podporujú flexibilitu uvažovania o procesoch a ich smerovaní.

 

 

"Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok života"

Sir Charles Spencer Chaplin

 

 

 Kontakt

LeanLine, s.r.o.

+421 907 858 465