LeanLine - spolu s Vami tvoríme nové perspektívy biznisu - vitajte u nás!

 
LeanLine, s.r.o sa venuje už niekoľko rokov tréningom, poradenstvu a koučingu v oblasti zlepšovania podnikových procesov, zavádzaniu štíhlych výrobných konceptov, lepšej organizácii a fungovaniu administratívnych procesov. Súčasťou našich aktivít sú i tréningy orientované na funkčnú tímovú prácu a budovanie stabilných procesných tímov.
 
V roku 2017 rozširujeme našu ponuku o tému konceptu INDUSTRY 4.0. Našim cieľom je pomôcť firmám stabilizovať procesy, vyjasniť si podstatu digitalizácie podnikových procesov a nastaviť optimálny spôsob implementácie INDUSTRY 4.0 a on-line digitálneho fungovania výrobných a administratívnych procesov.
 

Sme tu pre Vás, ste tu pre nás - vzájomná spolupráca nás posúva spoločne vpred.

 

prof.Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

LeanLine, s.r.o

 
 
 

Základná ponuka - workshopy (otvorené + firemné) 

Workshop je určený pre výrobných pracovníkov, majstrov, tímlídrov, supervízorov, vedúcich prevádzok a vedúcich podnikových útvarov. V priebehu workshopu majú účastníci možnosť vyskúšať si vybrané nástroje LEAN ako 5S, analýzu práce a pracoviska, analýzu pracovnej náplne pracovníka, normovanie práce, štandardizáciu a stabilizáciu procesu, nastavenie toku výroby na pracovisku a v dielni, tímovú spoluprácu, motiváciu pracovníkov a moderovanie workshopov. Súčasťou sú praktické príklady, videá z iných priemyselných firiem. Cieľom programu je stabilizácia vzájomného fungovania procesov - ľudí - strojov na dielni.

 

Firemný seminár: individuálna dohoda

Workshop určený pre pracovníkov výrobných útvarov, útvarov plánovania a riadenia výroby, logistiky, zabezpečovania kvality, údržby. V priebehu workshopu sa účastníci zamerajú na vytvorenie procesnej mapy (tok výrobnej objednávky, materiálový a informačný tok), analýzu pridanej hodnoty a strát, monitoring výkonnosti pracovníka a nastavenie flexibilného layoutu vo výrobe. Súčasťou je i analýza a zlepšovanie procesu plánovania a riadenia výroby v prepojení na komunikáciu s výrobnými pracoviskami. Podstatnou súčasťou sú i možnosti motivácie a riadenia pracovníkov podľa pridanej hodnoty, podľa cieľov pracovnej pozície a nastavenie procesov kontinuálneho tímového zlepšovania. V závere si účastníci majú možnosť prepočítať vybrané ukazovatele z oblasti produktivity, výkonnosti a ekonomiky výroby. Workshop je tvorený praktickými príkladmi a moderovanou diskusiou v rámci tímu, doplnené sú ukážky dobrých praktík LEAN z iných firiem. 
 

Firemný seminár: individuálna dohoda

Workshop je určený pracovníkom výrobných, administratívnych a podporných útvarov (oddelenie nákupu, plánovania a riadenia výroby, kvality, logistiky, údržby, ekonomiky, personalistiky). Formou praktických príkladov, ukážok a diskusie sa zameriava na nastavenie správneho auditu výrobných a administratívnych procesov, nevyhnutných pre flexibilnú, výkonnú a efektívnu výrobu. Doplnené sú kľúčové ukazovatele výkonnosti a produktivity, nástroje pre monitoring aktuálnej výkonnosti stroja a človeka v reálnom čase na pracovisku. Celý workshop je orientovaný na stabilizáciu procesov a efektívne plánovanie a riadenie výroby. Svojim charakterom je 0-tou etapou návodu pre zavádzanie digitalizácie a automatizácie v priemyselných firmách a odráža sa od stabilizácie procesov v rámci operatívneho riadenia dennej výroby a nastavenia stabilných procesov v strategickom horizonte - v duchu filozófie INDUSTRY 4.0.

 

 

Firemný seminár: individuálna dohoda

 

 

 

AKTUÁLNE TIPY NA TRÉNINGY A PROJEKTOVÉ RIEŠENIA PRE VAŠU FIRMU - 2017                                                                                                            

Zlepšovanie procesov - výrobné a administratívne procesy

Procesné riadenie

KAIZEN workshopy - štandardizácia a vizualizácia, organizácia práce a procesov na dielni

Systém riadenia Baťa & Lean Management

Motivácia a vedenie pracovných tímov

Koučing majstrov

Analýza a meranie práce, ergonomická analýza pracoviska, nastavenie optimálneho layoutu pracoviska

Kalkulácia nákladov a ekonomika výroby

Psychologia práce a pracovníka na pracovisku

INDUSTRY 4.0 - stabilizácia procesu, digitalizácia práce a procesov vo výrobe a administratíve

Štíhla administratíva

Štíhla výroba

Projektový management

Ekonomika pre technikov

Výrobný controlling

Priemyselná moderácia

 

 

Bližšie informácie k uvedeným témam:

Firemné vzdelávanie, poradenstvo, koučing

 

 

 

INTERIM MANAGEMENT

Ponúkame Vám možnosť využiť služby profesionálneho interim manažéra na pozície: výrobný riaditeľ, procesný inžinier, priemyselný inžinier, riaditeľ priemyselnej firmy. Rovnako ponúkame aj možnosť interim manažéra na pozície kouča pre riaditeľa firmy, výrobného riaditeľa a dalšie vybrané pozície. V prípade záujmu nás kontaktujte, radi sa s Vami spojíme a dohodneme obsah konkrétnej formy spolupráce.

 

 

TRENINGOVÉ MATERIÁLY

LeanLine ponúka možnosť spracovania elektronických tréningových materiálov k vybraným témam, uvedeným v katalogu firemného vzdelávania, ktoré sú doplnené i najnovšími teoretickými a praktickými poznatkami a ukážkovými videosekvenciami k danej téme.
Máte záujem o určité vybrané oblasti a chceli by ste iba tréningové materiály z oblasti lean managementu, ekonomiky a controllingu, tímovej práce, inovácií, Baťovho systému riadenia či iných podobných tém? Ozvite sa nám a dohodneme si konkrétny obsah a cenu.
 
 
 
 

HESLO MESIACA

"Hľadajme schopnosti v ľuďoch, nie iba schopných ľudí"
 
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

LeanLine, s.r.o. +421 907 858 465